Tranh dán 3D lỗ thủng của trần nhà độc đáo

800.000  790.000